เทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง ส่งเสริมคุณค่า มูลค่า อาหารเมืองเพชร สู่การจัด Chef Table ณ พระราชวังบ้านปืน

เทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง ส่งเสริมคุณค่า มูลค่า อาหารเมืองเพชร
สู่การจัด Chef Table ณ พระราชวังบ้านปืน

            โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยเชฟตู้ ทศพร ลิ้มดำเนิน และเชฟเปียว นริศ อรุณพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร นำนักศึกษาสาขาวิขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเมนูอาหารมื้อพิเศษให้แก่ผู้มีเกียรติในงานเทศกาลหุ่นเพชรบุรีเมืองหนัง เมื่อวันก่อนนี้ ณ ลานสนามหญ้า พระรามราชนิเวศน์
           การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีได้เห็นถึงศักยภาพและความสร้างสรรค์ทางด้านอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้รับความเชื่อมั่นในการจัดเมนูอาหารรับรองผู้เข้าร่วมงาน และยังส่งเสริมให้เกิดการมอบประสบการณ์พิเศษต่อผู้มาเที่ยวชมงาน ได้ชิมอาหารจานอร่อยที่จะเปิดกิจกรรมนำเสนออย่างต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรมอาหาร 3 รส
          ขณะที่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ด้วยการให้บริการผู้เข้าร่วมงานในการต้อนรับและบริการอาหารเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี