กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2567

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2567

         

         

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2567

🪀  กลุ่มรายเก่าของมหาวิทยาลัย

🪀  กลุ่มรายใหม่ รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา ครั้งที่ 1

🟩   ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ https://pbruloan.pbru.ac.th

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี