มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

        วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวจีนและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอการเดินทางมาเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพูดคุย หารือถึงแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี