รมว.อว. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน อววน. พร้อมร่วมปรุงเมนุ “ผัดไอ้คุ่ย” กับนักศึกษาเชฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รมว.อว. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน อววน. พร้อมร่วมปรุงเมนุ “ผัดไอ้คุ่ย”
กับนักศึกษาเชฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ณ สวนตาลลุงถนอม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ
           ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอบูธนิทรรสการ จำนวน 4 บูธ ประกอบด้วย Cluster 1 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยโครงการศิลปะร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมงานสกุลช่างเมือเพชร โครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน Cluster 2 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร กับผลการวิจัยการใช้ต้นกล้ามะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายทนโรคในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร และ Cluster 3 แผนงานวิจัย Food Valley for LCP
          จากนั้น รมว.อว. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “เพชรบุรี Gastronomy เมืองแห่งอาหาร UNESSCO” จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ก่อนที่จะลงนามความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ในการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย” เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหารของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารของประเทศ
          รมว.อว.ได้ร่วมปรุงอาหารสำรับเก่าชาวเมืองเพชร ในเมนู “ผัดไอ้คุ่ย” ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ผลิตบัณฑิตด้านอาหาร ตามวิทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ว่า “ภายในปี 2570 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
           หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได้จัดเมนูอาหารเลี้ยงรับรอง รมว.อว. และคณะ ณ ห้องอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ประกอบด้วยเมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบในพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 8 อำเภอ เช่น เมนูหมี่กรอบปู หมี่กรอบที่หอมกลิ่นส้มซ่าเสิร์ฟคู่กับเนื้อปู เมนูผักหอม หมึกหวาน ที่นำหมึกสดมาต้มหวานเสิร์ฟคู่กับผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย เมนูซุปปลากุเลาต้มส้ม เป็นปลากุเลาธรรมชาติ ซุปต้มสามรสหอมกลิ่นเครื่องเทศ เมนูขนมหวานกับเค้กหม้อแกงเผือก ไอศกรีมน้ำตาลโตนด ที่มีรสหวาน หอม ตามเอกลักษณ์ขนมหวานเมืองเพชร เป็นต้น

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี