มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอส่งกำลังใจและความห่วงใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


💚💚ขอส่งกำลังใจและความห่วงใย💚💚
ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นทีามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี