คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.ม.)

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.ม.)

                              คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
🧌หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (ค.ม.)
✅ เรียนเพียง 1 ปีครึ่ง
✅ รูปแบบการเรียน Online & Onsite
📌 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่: https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน นี้  😊

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี