เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66”

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

                  🔔🔔 ประกาศสำหรับ “นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66” 🔔🔔
🎯 ศูนย์ภาษา ร่วมกับ งานบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66” ✨✨
⏰ ระยะเวลารับสมัคร : 15 – 22 พฤษภาคม 2567
🌐 สมัครออนไลน์ผ่านระบบฯ CEFR : 👇 คลิกดูรายละเอียด
❤ ปฐมนิเทศ และสอบก่อนเรียน : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง COM LAB ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ฝั่งศูนย์ภาษา)
❤ อบรม Online 20 ชั่วโมง : วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16 และ 23 มิถุนายน 2567
💚 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประจำโครงการ “CEFR บัณฑิตศึกษา”
เพื่อดูกำหนดการและขั้นตอนการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม 👇
https://line.me/ti/g/TDFZab9SPV

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี