“ผ้าลายอย่าง” ลาย “เพ็ชรราชวัตร” ถอดลายมาจากผ้าลายอย่างของอินเดียที่ใช้เป็นผ้าห่อพระคัมภีร์ที่วัดลาด

"ผ้าลายอย่าง" ลาย “เพ็ชรราชวัตร”

                 ถอดลายมาจากผ้าลายอย่างของอินเดียที่ใช้เป็นผ้าห่อพระคัมภีร์ที่วัดลาด ซึ่งกว่าจะมาเป็นแบบลายที่สวยงดงาม ทางศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดได้ศึกษา ของมหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี ได้ทำการวิจัย สืบค้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา พร้อมทั้งคิดค้นการวางลายผ้า การหาคู่สีใหม่จนออกมาเป็นผ้าลายอย่างที่งดงามตระการตา นอกจากจะสวยทั้งสีและลาย ยังสะท้อนถึงความเป็นมาของเมืองเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี