สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

             วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยคุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการเข้าสู่การประเมินเป็นห้องสมุดดีเด่น โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งได้เยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูล ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี