คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยนายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กพ.ชป.โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียง เข้าพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าลิงลม หมู่ 3 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการพระราชดำริฯ ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ตามแนวทางการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง เสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้าใจ
          โอกาสนี้ ได้มีการเลือกประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสัตว์น้ำบ้านท่าลิงลมแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกคือนายสมโชค กลัดหลำ

 

 

 

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี