มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการติดตามผลการดำเนินโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการติดตามผลการ
ดำเนินโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม หัวหน้าโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ และคณะทำงานในการติดตามผลการดำเนินโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะพื้นที่ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานการพลิกบทบาทให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลายใจ คือ ใจรัก ใจสู้ ใจกว้าง ใจสูงและใจถึง ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมจ่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ เช่น กิจกรรมแดนซ์สะบัดวัด BMI กิจกรรมรณรงค์คงามปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมวัด MBI สำรวจสุขภาพบุคลากร เป็นต้น
        ขณะเดียวกันความโดดเด่นในการเป็น Happy University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ มีพื้นที่ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย บุคลากรทุกภาคส่วนและนักศึกษาให้ความร่วมมือ ตลอดจนการให้ความสำคัญของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดทิศทางและนโยบายการทำงานที่ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกิจกรรมในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University โดยอาจารย์และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและกองพัฒนานักศึกษา

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี