PRIDE MONTH เปิดความหมาย “LGBTQIAN+”

PRIDE MONTH เปิดความหมาย "LGBTQIAN+"

    สำหรับความหมายของ “LGBTQIAN+” นั้นย่อมาจากคำเรียกเพศวิถีต่างๆ ที่มีความหลากหลาย จากเดิมที่มีตัวอักษร “LGBT” แค่ 4 ตัว แต่ต่อมาได้ใส่ + เข้าไป เพื่อสื่อถึงความหลากหลายที่เพิ่มเข้ามา
กระทั่งได้เพิ่มตัวอักษรเข้าไปอีก 4 ตัว กลายเป็น “LGBTQIAN+” ในปัจจุบันนั่นเอง โดย คำย่อในปัจจุบัน มาจากคำดังต่อไปนี้
Lesbian – เลสเบี้ยน คือ ผู้หญิงที่รักผู้หญิง
Gay – เกย์ คือ ผู้ชายที่รักผู้ชาย และสามารถหมายถึง “ผู้ที่รักเพศเดียวกัน” ที่เป็นเพศอื่นได้เช่นกัน
Bisexual – คนรักสองเพศ คือ คนที่สามารถรักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
Transgender – คนข้ามเพศ คือ คนข้ามเพศ หรือคนที่เปลี่ยนแปลงเพศตนเองให้เป็นอีกเพศหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกับเพศกำเนิดของตัวเอง
Queer – เควียร์ คือ คนที่ไม่ต้องการอยู่ในกรอบที่กำหนดเรื่องเพศตามขนบสังคม รวมถึงผู้ที่ไม่แน่ใจในเพศวิถีของตัวเอง
Intersex – คนที่มีเพศกำกวม คือ บุคคลที่มีสรีระทางเพศ หรือมีโครโมโซมที่มีลักษณะกำกวม ไม่ตรงกับสรีระชายหรือหญิง หรืออาจจะมีลักษณะทั้งชายและหญิง โดยผู้ที่สามารถวินิจฉัยได้ จะเป็นบุคคลากรทางแพทย์
Asexual – คนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ คนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตาม
Non-Binary – นอนไบนารี่ คือ คำศัพท์ที่ใช้เรียก เพื่อทำให้เห็นอัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ ว่าอยู่นอกเหนือการจัดหมวดเรื่องเพศที่มีเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง นอกจากนี้ยังเป็นคำที่ทลายการจัดระเบียบบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศว่าจะต้องดำรงชีวิต มีแนวปฏิบัติที่ให้สอดคล้องกับเพศหญิง หรือเพศชายเท่านั้น
Plus (+) – เพศอื่นๆ คือ เพศอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง
“ธงสีรุ้ง” สัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม
อย่างที่เราทราบกันดีว่า “LGBTQIAN+” นั้นเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย และสีรุ้งก็เป็นการรวมตัวของสีหลายๆ เฉดมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างสีสัน เหมือนกับความหลากหลายทางเพศ
“ธงสีรุ้ง” จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้การออกแบบของ “กิลเบิร์ต เบเกอร์” (Gilbert Baker) ศิลปินชาวอเมริกันและนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของเกย์ในปี 1978
     โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาในวาระฉลองครบรอบ 200 ปี ในปี 1976 โดยในแรกเริ่มธงนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 สี ได้แก่
สีชมพู (Hot Pink) หมายถึง เรื่องเพศ
สีแดง หมายถึง ชีวิต
สีส้ม หมายถึง การเยียวยา
สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง
สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
สีฟ้า (Turquoise) หมายถึง เวทมนต์
สีน้ำเงินม่วง หมายถึง ความสามัคคี
สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณอันแน่วแน่
ต่อมาในภายหลังได้มีการลดจำนวนของสีบนธงลงเหลือเพียง 6 สี โดยสีที่ถูกถอดออกคือ สีชมพู Hot pink และสีฟ้า Turquoise เนื่องจากเป็นสีที่มีความพิเศษ ทำให้ยากต่อการผลิต แต่ถึงแม้ว่าจะถูกลดทอนสีลงเหลือเพียงแค่ 6 แต่ความหมายของสีต่างๆ ก็ยังคงเป็นเช่นเคย

 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี