กิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง NPT-PBRU

กิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง NPT-PBRU

             หลังจากที่ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สโมสรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง NPT-PBRU ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีกิจกรรม NPT-BPRU ICE BREAKINGประกอบด้วย

• กิจกรรม บันทึกชีวิต วิถีชาว NPT-PBRU ด้วยเครื่องมือนาฬิกาชีวิต

• การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

• กิจกรรมจับบัดดี้

             ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องชาว NPT ให้รู้จักเเละสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี