มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมหัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

             วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​อย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงการรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

            ในที่ประชุมคณะทำงานฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้แนะนำและนำเสนอระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแก่หัวหน้าโครงการ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานต่าง ๆ​ ร่วมกัน​ ส่งผลให้เกิดการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไปในอนาคต

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี