กองพัฒนานักศึกษาฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เมนู “ข้าวเกรียบปากหม้อญวน”

กองพัฒนานักศึกษาฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เมนู "ข้าวเกรียบปากหม้อญวน"

                        วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำข้าวเกรียบปากหม้อญวน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย โดยมีเชฟทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตการทำข้าวเกรียบปากหม้อญวน

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี