คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่ – น้อง ครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่ – น้อง ครุศาสตร์

             วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่ – น้อง ครุศาสตร์” ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้คำแนะนำถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข รวมถึงการแต่งกายอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย

           นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์พี่ – น้อง ของคณะครุศาสตร์ ให้รู้จักและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี