ค่าใช้จ่ายสำหรับบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าใช้จ่ายสำหรับบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565