มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการประชุมเตรียม
ความพร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power

        ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power โดยมีผู้แทนกลุ่ม Soft Power ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเมื่อวันก่อนนี้ ณ ชั้นประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power ภายใต้โครงการ “Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

      สำหรับ Soft Power ของจังหวัดเพชรบุรี มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง 

      สาขาศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬาและการละเล่น ด้านท่องเที่ยว และด้านอาหาร ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านท่องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบนและประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง) และด้านทัศนศิลป์ 

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี