ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567