ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คเณศ แสนศรีลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาในโอกาสได้รับรางวัล “PTT Art Grand Prize Awards”ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คเณศ แสนศรีลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาในโอกาสได้รับรางวัล
"PTT Art Grand Prize Awards"ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567

                          ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์คเณศ แสนศรีลา
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา 
ในโอกาสได้รับรางวัล “PTT Art Grand Prize Awards” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “พลังที่ส่งต่อ” ระดับประชาชนทั่วไป
ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดขึ้น


title : “ความจริง ความฝัน”
Technique : woodcut
Size : 100×180 cm.
Year : 2022

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี