ขยายเวลากู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับกลุ่มรายเก่าของมหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ขยายเวลากู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับกลุ่มรายเก่าของมหาวิทยาลัย
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

     

ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567

คลิกลิงค์  https://pbruloan.pbru.ac.th/