นักศึกษาเชฟ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

นักศึกษาเชฟ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

           นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           สืบเนื่องจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน เมื่อปี 2565 เพื่อเป็นสถานที่ในการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 – 3 โดยมีเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา

           สำหรับเมนูที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 เมนู ใช้เวลาในการปรุงรวม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย เมนูข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว น้ำพริกกะปิเครื่องเคียง ต้มยำกุ้งและขนมฟักทองสังขยา

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี