มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวเกศกนก เทพทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน มัคคุเทศก์นำเที่ยว ระดับชาติ ภายใต้แนวคิดนำเที่ยวผ่านการส่งเสริม Soft Power ไทยตามนโยบายของภาครัฐ

         

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ

      ✨นางสาวเกศกนก เทพทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่2 ✈️สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว🏖️

     🥉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน มัคคุเทศก์นำเที่ยว ระดับชาติ

ภายใต้แนวคิดนำเที่ยวผ่านการส่งเสริม Soft Power ไทยตามนโยบายของภาครัฐ🌈

🗓️ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี