4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. ขอเชิญร่วมงาน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่10

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานครบ 1 ทศวรรษ มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ