การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ

คลิก สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
(รับสมัครตั้ง 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564)

เว็บไซต์ระบบเลือกตั้งออนไลน์

640628Election-of-representatives-employees-Provident-Fund-Committee