รายชื่อนักศึกษาที่ต้องยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอม 50% กับกระทรวง อว.

ลดค่าเทอม 50%

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตามนโยบาลของรัฐ แล้วนั้น พบว่ามีรายชื่อนักศึกษา “ที่ต้องยืนตัวตนกับระบบของกระทรวง อว. เพิ่ม. ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ กรณีมีรายชื่อให้ดำเนินการโดยเข้าไปที่เว็บไซต์. https://covidfund.cupt.net/register  โดยให้นักศึกษาคลิกขอรับสิทธิ์ส่วนลดกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการ. กรณีที่ไม่ต้องการสิทธิ์ส่วนลดให้คลิกไม่ขอรับสิทธิ์.

          “สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อจะเป็นกลุ่มที่ข้อมูลผ่านแล้วรอดำเนินการกับระบบมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มจากส่วนกลาง  จึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของแต่ละกลุ่มในลำดับถัดไป”

ติดต่อสอบถาม :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708607, 091-9350622

 ดาวน์โหลดรายชื่อ   กดปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาข้อมูล

640813ต้องยืนยันตนระบบฯอว.เพิ่ม