เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 21 มกราคม นี้

          นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “การเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้ เป็นการให้บริการกับประชาชนในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ไตเรื้อรัง, มะเร็ง, ทางเดินหายใจ (หอบหืด), หลอดเลือดสมอง, หัวใจและหลอดเลือด, ความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง, โรคอ้วน ) หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) เด็กอายุ 12-17 ปี 11 เดือน และประชาชนทั่วไป ให้บริการฉีดวันละ 2,600 คน มีวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและไฟเซอร์ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้จัดสรรให้ตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Covid-19 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ https://forms.gle/KWN8KJUSXEsFAvbA6

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเดินทางไกล ลดความแออัดในการเดินทางไปเข้ารับการบริการที่สถานพยาบาล”

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี