ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเบื้องต้น

ในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครฯ

ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี