ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มกราคม 2565