กำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ


            กำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

กรณีบัตรนักศึกษาหาย ติดต่อทำได้ที่
– ติดต่อบัตรนักศึกษา แบบเอทีเอ็ม เดบิต แจ้งทำใหม่ ที่ธนาคารกรุงไทยสาขา ตลาดเพชรบุรี มีค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ ประมาณ 100 – 300 บาท
– บัตรนักศึกษาแบบเคลือบปกติ ทำที่สน.ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เตรียมรูปถ่ายนักศึกษา มาด้วย ค่าธรรมเนียมทำบัตร 50 – 100 บาท