แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

แบบรายงานผลการดำเนินการของวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

โดยอาจารย์ผู้สอน สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ ได้ดังนี้

1. PBRUQF5 (COURSE REPORT)

2. PBRUQF6 (Field Experience Report)

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสามารถอัปโหลดไฟล์ ผลการดำเนินการของวิชา ได้ที่ลิ้งก์ / QR CODE ด้านล่างนี้ 

***  โดยสามารถจัดส่งไฟล์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 !!

***   ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลใหม่/ หรือแก้ไขในรายวิชาที่บันทึกข้อมูลไปแล้วให้ดำเนินกรอกข้อมูลและแนบเอกสารใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะยึดข้อมูลที่ท่านบันทึกล่าสุด