ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรบุคลากรฯและรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง


 

ดาวน์โหลดประกาศ

          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.pbru.ac.th/elections  และประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ