ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อนโยบาย NO GIFT POLICY
ผ่านการประชุมบุคคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567″