นักศึกษาผู้ที่มีสิทธิพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาผู้ที่มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 6 – 14 ก.ค. 67 💛
ขั้นตอนการรายรายงานตัวและรับชุดครุย

👉👉 1.บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวในระบบ สั่งจองชุดครุยและเครื่องหมายนักศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.pbru.ac.th/register/ และปริ้นใบชำระเงินในระบบรายงานตัว (นำมาในวันที่มาวัดตัวและรับชุดครุย)

👉👉 2.บัณฑิตมาวัดตัวพร้อมใบชำระเงินในระบบ ณ ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล (บัณฑิตวัดตัวเพื่อให้ได้ไซต์ที่ถูกต้องก่อนชำระเงิน กรณีชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไซต์ได้)

👉👉 3.บัณฑิตชำระเงิน และ รับชุดครุย / เครื่องหมายนักศึกษา ณ ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล

❌❌หมายเหตุ ❌❌

1.บัณฑิตต้องรายงานตัวในระบบก่อนมาวัดตัวและรับชุดครุย

(หากไม่รายงานตัวในระบบก่อนจะไม่อนุญาตให้รับชุดครุย)

2.กรณีชุดครุยไซต์ที่บัณฑิตต้องการหมด จะนัดให้มารับในวันที่ 25 – 31 ส.ค. 67

3.บัณฑิต ป.โท ให้มาวัดตัวเพื่อตัดชุดครุยในวันที่ 6 -14 ก.ค. 67

💚 วันที่ 25 – 31 ส.ค. 67 💛

👉👉บัณฑิตรับชุดครุย เช่าสูท ตัดชุดปกติขาว

ซื้อเครื่องหมายนักศึกษา

ณ ห้องน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล

💚 วันที่ 16 – 18 ก.ย. 67 💛

👉👉ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุมที่มหาวิทยาลัยกำหนด