รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รานงานรอบ 6 เดือน)

สำหรับคลิก Link :  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รานงานรอบ 6 เดือน)