1. ด้านการผลิตบัณฑิต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2564
ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.3 ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 

1.4 นศ.เชฟคว้า “รางวัลชนะเลิศ” ในการแข่งขัน TIPAROS CHALLENGE 2020 RISING STAR CHEF ระดับมหาวิทยาลัย

1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

1.6 เพชรบุรี-ราชภัฎ มินิ-ซุปเปอร์ฮาฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

1.7 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดตามโครงการวิศวกรสังคม พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปอเทืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

1.8 วิศวกรสังคม พลังนักศึกษา พัฒนาชุมชน

1.9 ทีมวิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชนและขั้นตอนการพัฒนา ณ ชุมชนโป่งสลอด เพื่อยกระดับสินค้าสร้างมูลค้าเพิ่ม

1.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนโดยรอบ หวังสร้างอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

1.11 ทีมวิศวกรสังคม รายงาน Timeline สินค้าชุมชนโป่งสลอด