ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) ออนไลน์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โทรศัพท์ : 081 434 2322

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

จำนวน 1 คน

PBRU Online Election System

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

การออกเสียงเลือกตั้งและการนับคะแนน

  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-13.00 น.
  • สามารถเลือกผู้สมัครได้เพียง 1 หมายเลข
  • ประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

ผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

ผู้ได้รับการเลือกตั้ง

(อยู่ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง)

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)

โดยตลิกที่เมนู ตรวจสอบสิทธิ จากนั้น ระบุข้อมูล เมื่อดำเนินการสำเร็จ ระบบจะส่งลิ้งก์ในการเลือกตั้งไปที่ Email ท่าน

ท่านสามารถใช้ลิ้งก์ จาก Email เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่เปิดให้ลงคะแนนเสียง

หากไม่พบข้อมูลตามสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

การติดต่อ

กรณีต้องการติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง


ติดต่อ :

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยภิรมย์ ชั้น M

โทรศัพท์ :

081-4342322

ฝ่ายดูแลระบบการเลือกตั้งออนไลน์


ติดต่อ :

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนย์ถาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ :

032-708601 ต่อ 1706