มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)

ข่าวสื่อสารองค์กร, 09 ธันวาคม 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)
<>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)
โดย: UI Green Metric

👉อันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

👉อันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

👉อันดับที่ 187 ของโลก

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post