“รวมพลคนไปโป่ง”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 21 กันยายน 2020
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” ปรับภูมิทัศน์เตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” ปรับภูมิทัศน์เตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสาและบุคลากร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” รวมพลคนจิตอาสา พลังนักศึกษา พลัง PBRU สองมือหนึ่งหัวใจ ก้าวไปสู่วิศวกรสังคม PBRU ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” ปรับภูมิทัศน์เตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปลูกหญ้าแฝกริมสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน หว่านปอเทือง รอวันเติบโตเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน การปลูกต้นหมากรอบสระน้ำ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดพื้นที่โดยรอบ พร้อมเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญหรือถวายอาหารคาวหวาน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8693 ในวันและเวลาราชการ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post