โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้าน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 20 เมษายน 2019
โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้าน
                พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน” ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี คุณอำนวย คงกระพันธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมโครงการ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post