มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 15 มิถุนายน 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาริทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เสนอให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้มีมติจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาเขตโป่งสลอด โดยจะมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2,866 ต้น และต้นรวงผึ้ง 10 ต้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยเป็นการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post