ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

ข่าวสื่อสารองค์กร, 10 สิงหาคม 2019
ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

เชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

1. ขยะอินทรีย์ (สีเขียว): เศษอาหาร พืชผัก ขยะที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ยได้

2. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน): ถุงพลาสติก ซองลูกอม หลอด ฯลฯ

3. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง): ขยะที่นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ (นำไปขายได้)

4. ขยะพิษ (สีแดง): ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี ยาฆ่าหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน ต้องเริ่มจากตัวเรา ด้วยการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post