ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

         ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง
1. ขยะอินทรีย์ (สีเขียว): เศษอาหาร พืชผัก ขยะที่สามารถนำไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ยได้
2. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน): ถุงพลาสติก ซองลูกอม หลอด ฯลฯ
3. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง): ขยะที่นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ (นำไปขายได้)
4. ขยะพิษ (สีแดง): ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี ยาฆ่าหญ้า น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน ต้องเริ่มจากตัวเรา ด้วยการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2305-pbru

Full image