มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562"

ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​  เข้ารับ​รางวัล​ สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.เสนาะ​ กลิ่นงาม​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร​ เข็มเงิน​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับรางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562​ จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร การประกวด​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562​ จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน​ ที่มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย​ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา​ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนสวมหมวกนิรภัย​ 100​% เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์​ และลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ​

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post