โครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวสื่อสารองค์กร, 16 มกราคม 2019
โครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ และนายเผด็จพงษ์ อ้วนล่ำ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมหาหรือกับ นายสันติชัย วีรกิโกศล สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://www.it.pbru.ac.th/news/canopy-walkway/

Popular Post