นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

ข่าวสื่อสารองค์กร, 24 สิงหาคม 2020

นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

นักศึกษาจิตอาสา มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า ลดความขัดแย้งกับชุมชนในการเข้ามาทำลายพืชไร่ของเกษตรกร ในโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 2” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563

นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post