กลุ่มจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอก ทำความสะอาดบึงบัวหลวงราชินี เตรียมจัดงานขึ้นรถไฟสวมผ้าไทยไปดูดอกบัวหลวงราชินี

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำกลุ่มจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอกและภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมกันทำความสะอาดด้วยการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงบัวหลวงราชินี บริเวณบึงบัวหลวงข้างวัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

        สำหรับการกำจัดวัชพืชดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดงานขึ้นรถไฟ สวมผ้าไทยไปดูดอกบัวหลวงราชินีในช่วงเดือนเมษายน 2560 ในพื้นที่ชุมชนหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองจอกที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ สำหรับบึงบัวหลวงราชินีขณะนี้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างแน่นหนาทำให้บัวหลวงไม่เจริญเติบโต นับว่าเป็นการขยายพันธุ์บัวหลวงราชินีที่ยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดสระบัวหลวงอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2560

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image