กลุ่มจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอก ทำความสะอาดบึงบัวหลวงราชินี เตรียมจัดงานขึ้นรถไฟสวมผ้าไทยไปดูดอกบัวหลวงราชินี

ข่าวสื่อสารองค์กร, 6 มกราคม 2017
กลุ่มจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอก ทำความสะอาดบึงบัวหลวงราชินี เตรียมจัดงานขึ้นรถไฟสวมผ้าไทยไปดูดอกบัวหลวงราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำกลุ่มจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอกและภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมกันทำความสะอาดด้วยการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงบัวหลวงราชินี บริเวณบึงบัวหลวงข้างวัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

สำหรับการกำจัดวัชพืชดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดงานขึ้นรถไฟ สวมผ้าไทยไปดูดอกบัวหลวงราชินีในช่วงเดือนเมษายน 2560 ในพื้นที่ชุมชนหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองจอกที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ สำหรับบึงบัวหลวงราชินีขณะนี้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างแน่นหนาทำให้บัวหลวงไม่เจริญเติบโต นับว่าเป็นการขยายพันธุ์บัวหลวงราชินีที่ยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดสระบัวหลวงอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2560

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post