สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา อ.ท่ายาง ร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาขยะ

ข่าวสื่อสารองค์กร, 1 กุมภาพันธ์ 2018
สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา อ.ท่ายาง ร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาขยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำสมาชิกกลุ่มการจัดการขยะชุมชนบ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานชุมชนบ้านหนองโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการบริหารจัดการขยะ (ขนาดใหญ่) และชุมชนบ้านระเบิกขาม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการบริหารจัดการขยะ (ขนาดกลาง) เมื่อวันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการขยะ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนต่อไป

จากนั้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มการจัดการขยะชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสรุปผลจากการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ฐานการเรียนรู้ชุมชนหัวทุ่ง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post