มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

ข่าวสื่อสารองค์กร, 1 พฤศจิกายน 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ 🚫 เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย🚫 🗓เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562 🔸 🏪ร้านค้าทั้งมหาวิทยาลัย 🚫 เลิกใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟม เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและใส่ใจสิ่งแวดล้อม🌵🌳 #GreenUniversity

#PhetchaburiRajabhatUniversityGreenUniversity

#GreenUniversity

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post