มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

        📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ 🚫 เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย🚫 🗓เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562 🔸 🏪ร้านค้าทั้งมหาวิทยาลัย 🚫 เลิกใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟม เพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและใส่ใจสิ่งแวดล้อม🌵🌳 #GreenUniversity

        #PhetchaburiRajabhatUniversityGreenUniversity

        #GreenUniversity

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี