มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

ข่าวสื่อสารองค์กร, 04 มีนาคม 2020
มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และทีมงานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2563

โดยคณะศึกษาดูงาน ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการของเสียและการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีผลการดำเนินงานในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ประสบผลสำเร็จ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post