7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสื่อสารองค์กร, 25 กันยายน 2019
7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post