7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


        7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image